Afgelopen weekend was er een stemvorming-sessie bij de Gentle Singers in Oldenzaal. In ruim 2 1/2 uur zijn we bezig geweest met het verbeteren van de kwaliteit van het koor door te werken aan de stemkwaliteit van de individuele stemmen. Het resultaat was een prachtige koorklank van 15 mannen die als één klonken en ook muzikaal wisten wat ze deden.

Waar let je op bij zingen in een klein ensemble?

Bij het zingen in een klein ensemble zijn er een aantal zaken waar je goed op moet letten. Het is niet zo dat je in een geheel opgaat van veel stemmen die samen één geheel vormen. Iedere zanger is in principe een solist, maar heeft wel de taak om te kleuren naar zijn of haar medezangers, waardoor een veelkleurig palet ontstaat van klankleuren die samen één geheel vormen. De moeilijkheid bij een klein ensemble is dan ook solistisch te blijven zingen terwijl je constant je klankkleur aanpast aan je medezangers en aan de muziek.

Bas zingen in een klein Mannenkoor

De rol van de bas in een klein mannenkoor is groot. Je wilt een bodem horen waardoor een ensemble meer kracht krijgt, maar ook duidelijk de tekst kunnen verstaan. Gelukkig zing je in een koor nooit alleen. De ene zanger zingt bijvoorbeeld erg laag en heeft een hele diepe stem, terwijl de ander juist een helder geluid voortbrengt en tekst duidelijk kan overbrengen. In een stemvormings-coaching leer je luisteren naar de kwaliteiten van je medezangers, waarbij de diepe bas zijn warme stem laat glanzen voor de rest van de bassen. De bas met heldere stem laat op zijn beurt de stemgroep lichtvoetig en verstaanbaar klinken. Voorwaarde is dat je geleerd hebt om je stem zo te gebruiken dat één koorklank ontstaat, door dezelfde klinkers en medeklinkers te gebruiken bijvoorbeeld. De Gentle Singers-bassen hebben dit in ieder geval goed begrepen: Het resultaat was fantastisch! Dikke Duim!