Op 3 november was het afsluitend concert van een reeks van 3 koorworkshopweekenden in Hünfeld (D). Daar waar in voorgaande sessies veel was gewerkt aan individuele ontwikkeling van zowel koorzangers als solisten, stond in dit weekend het concert en de voorbereiding daarvan in het middelpunt. Het resultaat, een groot concert op zondagavond, met medewerking van meer dan 100 mensen, mocht er dan ook zijn.

Het projectkoor vlak vóór en tijdens een concert.

Daar waar we in de afgelopen workshops veel gewerkt hebben aan het smeden van een eenheid binnen het koor, lag nu veel meer de focus op het vertellen van een verhaal aan het publiek en het vertolken van de koorstukken. De zangcoach wordt hier meer dirigent, neemt steeds meer het initiatief en vormt het koor, solisten en het orkest zo dat een eenheid ontstaat. In dit geval geen overleg… Zangcoach en dirigent zijn in dit geval één en dezelfde persoon, dus de overgang van de ene naar de andere rol verloopt moeiteloos! Het koor (jongeren tussen de 8 en de 30 jaar) was zich door de eerdere workshops al bewust van haar taak, waardoor het invoegen in het geheel vlot verliep. Complimenten voor de professionaliteit, ook van de jongsten! Het resultaat mocht er dan ook zijn: een koorbijdrage op hoog niveau!

Coachen van solisten vlak vóór en tijdens een concert.

Solisten zijn in de afgelopen tijd voor een deel intensief begeleid. Daar waar een deel na workshopronde één zelfstandig verder kon, heeft een ander deel geprofiteerd van het Internet. Daardoor was een intensiever contact met de workshopleiders mogelijk. De solist is in zo’n slotweekend dan ook autonoom en kan zelfstandig aan het werk binnen het geheel.

Wel moest nog aandacht besteed aan het omgaan met techniek (microfoon). Microfoongebruik is namelijk met name bij klassieke zangers niet vanzelfsprekend. Ook het zingen met een harmonie-orkest als begeleider vergt aanpassingsvermogen. De zangers zijn dan ook vaak afhankelijk van de techniek. Gelukkig had Gerardo Gruosso, technicus van de WDR-bigband alles prima in de hand. Hij coachte de lokale geluidsmensen. Applaus dus voor de solisten (en de technici!!).

 

De rol van de zangcoach/dirigent vlak vóór en tijdens een concert.

Als zangcoach ben ik de voorgaande workshops veel bezig geweest met verbeteren van de techniek en het muzikaal uitvoeren van de stukken. In deze fase is het versterken van het zelfvertrouwen van heel groot belang. Ook het samenbrengen van verschillende disciplines vergt veel tijd. Zowel koorleden als solisten moeten de overtuiging hebben dat het concert fantastisch kan worden en dat hun bijdrage van groot belang is. Als iedereen hetzelfde doel heeft, een geweldig concert, is mijn doel bereikt.

Dus: Dames en heren, bedankt voor weer een fantastisch concert en een heel leuk weekend!